Techniki szkoleniowe wykorzystywane w firmie #Praca

Kandydat, który pozytywnie przeszedł każdy z etapów pozyskiwania pracowników otrzymuje propozycję współpracy z firmą w charakterze pracownika. Jeśli ją przyjmie, wówczas zadaniem nowego pracodawcy jest wdrożyć nowego pracownika do pracy oraz go odpowiednio przeszkolić. Szkolenia są elementami bardzo istotnymi, które Zobacz cały wpis


Rozmowa kwalifikacyjna #Praca

Rozmowa kwalifikacyjna jest to najbardziej istotny fragment selekcji. Celem rozmowy jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu, poszerzenie wiedzy o potencjalnym pracowniku, zweryfikowanie informacji zawartych w dokumentach aplikacyjnych. Kandydat pytany jest z reguły o rzeczy należące do czterech kategorii tematycznych, dotyczące przebiegu kariery Zobacz cały wpis


Policjant – obowiązki i prawa #Praca

Policjant to funkcjonariusz publiczny. Policjant jest osobą, która została powołana do pełnienia funkcji państwowych, działania w imieniu państwa. Ustawodawca przypisał dla tej funkcji uregulowania prawne, które mają za zadanie przede wszystkim chronić interes społeczny, dbać o realizowanie interesu publicznego. Istotną Zobacz cały wpis


Pokolenie Y. Nowa generacja na rynku pracy #Praca

W ciągu najbliższej dekady miejsca pracy zostaną bardzo licznie zasilone przez przedstawicieli tzw. pokolenia Y. Urodzeni między 1980 a 2000 rokiem młodzi ludzie, wychowani w umiarkowanym dobrobycie, mający nieustanny dostęp do technologii i praktycznie nieograniczone ścieżki kształcenia prezentują specyficzną postawę Zobacz cały wpis