Odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych

Wśród społeczeństwa nie raz, nie dwa, słychać głosy, że funkcjonariusze wykonujący służbę publiczną są nie do ruszenia, że są nietykalni. Wiele osób poszkodowanych w sporze z urzędnikami „chowa głowę w piasek”, boi się dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Poszkodowani z góry skazują się na porażkę. Zupełnie niesłusznie.

Legislator „walczy” z nieuczciwymi urzędnikami. Owocem tejże cichej walki jest zapis w Ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, a dokładniej mówiąc artykuł 231 wspominanego kodeksu. Na mocy tego artykułu funkcjonariusz publiczny, który wykorzystuje powierzoną mu władzę do własnych interesów, podlega karze. A dokładniej, funkcjonariusz publiczny, który (przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków) działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu, o którym mowa, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat dziesięciu. Kara pozbawienia wolności może być zamieniona na grzywnę w określonej wysokości, adekwatnej do powagi czynu.

Na podstawie powyższego nasuwa się wniosek, że odpowiedzialność funkcjonariusz ponosi na gruncie materialnym lub na gruncie karnym. To, jaka kara grozi funkcjonariuszowi za złamanie litery prawy, jest uzależnione od tego, w jakich okolicznościach i w jaki sposób funkcjonariusz dopuścił się owego czynu zabronionego.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *