Pojęcie kosztów w przedsiębiorstwie

Każda firma ponosi koszty; najczęstszym podziałem kosztów jest podział kosztów na koszty pośrednie i bezpośrednie.

Koszty bezpośrednie są to pozycje kosztów, które dają się bez większych problemów podporządkować poszczególnym jednostkom kalkulacyjnym (np. zleceniom produkcyjnym, grupom asortymentowym, wyrobom) na podstawie bezpośredniego pomiaru lub dokumentów źródłowych. Do tych kosztów zalicza się przede wszystkim: narzędzia i przyrządy specjalne, koszty przygotowania nowej produkcji, materiały bezpośrednie, płace bezpośrednie, obróbka obca, paliwo i energie technologiczną.

Koszty pośrednie – są to koszty, które ze względu na to, że na podstawie pomiaru bądź dokumentów źródłowych nie dają się bezpośrednio zaliczyć na poszczególne jednostki odniesienia, czyli: na nośniki kosztów, np. produkty, na miejsca ich powstawania np. stanowiska lub wydziały. Koszty pośrednie rozlicza się w wymaganym przekroju metodą pośrednią. W tym celu stosuje się tak zwane klucze podziałowe, kalkulacyjne, rozliczeniowe, itp. Do kosztów pośrednich zalicza się przede wszystkim: koszty zarządu, koszty zakupu, koszty sprzedaży, koszty wydziałowe.

O tym czy dany rodzaj kosztu zalicza się do kosztów pośrednich czy też bezpośrednich, decyduje specyfika danej jednostki, jej organizacja i działalność. Zależą one między innymi od organizacji ciągu technologicznego, rozmieszczenia urządzeń pomiarowych, stopnia różnorodności prowadzonej działalności oraz od przyjętego systemu wynagrodzenia.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *