Rozmowa kwalifikacyjna #Język Obcy

Rozmowa kwalifikacyjna jest to najbardziej istotny fragment selekcji. Celem rozmowy jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu, poszerzenie wiedzy o potencjalnym pracowniku, zweryfikowanie informacji zawartych w dokumentach aplikacyjnych. Kandydat pytany jest z reguły o rzeczy należące do czterech kategorii tematycznych, dotyczące przebiegu kariery Zobacz cały wpis